Theo một báo cáo của Wandera, các nhà phát triển iOS vẫn không xây dựng mã hóa đầu cuối vào các ứng dụng

0
21

Mặc dù có sự ủy nhiệm từ Apple, 68% các nhà phát triển vô hiệu hóa ATS trên toàn cầu trên ứng dụng của họ.