Cách cài đặt PowerShell Core trên Windows, Linux và macOS

0
9

        PowerShell Core có sẵn cho các máy khách Windows, cũng như các thiết bị macOS và Linux. Tìm hiểu cách cài đặt PSC của Microsoft trên các hệ điều hành này.
    

        
                                                                                    
                        

 Trung tâm Thung lũng Silicon của Microsoft - Mountain View, CA "width =" 770 "/> </span><figcaption>
<p>
                                            Hình ảnh: jejim, Hình ảnh Getty / iStock<br />
                                        </p>
</figcaption></figure>
<p> Qua nhiều năm, Microsoft đã xâm nhập vào không gian nguồn mở trong nỗ lực chuyển sang nền tảng kinh doanh tập trung vào đám mây. Với việc mua GitHub vào năm 2018, Microsoft đã tăng gấp đôi cam kết này và tiếp tục đà bằng cách trang bị lại khung quản lý PowerShell phổ biến của mình từ một công cụ chỉ chạy trên Windows hiện chạy trên macOS, Linux và phần cứng dựa trên ARM. </p>
<p> Các bản phát hành mới hơn của PowerShell được đổi tên thành PowerShell Core (PSC) để phân biệt giữa di sản trước, các bản phát hành chỉ dành cho Windows và các phiên bản phổ biến hiện tại hỗ trợ nhiều HĐH để hạn chế nhầm lẫn giữa các phiên bản. Microsoft vẫn hỗ trợ PowerShell kế thừa trên Windows, nhưng phiên bản hiện tại (5.1) sẽ không thấy bất kỳ lệnh ghép ngắn mới nào được thêm vào khung hình với đặc quyền đó chỉ dành cho các phiên bản PowerShell Core trong tương lai. </p>
<p> PowerShell Core đã trải qua một vài thay đổi trong quá trình phát triển để nó có thể hoạt động trên tất cả các loại hệ điều hành. Một thay đổi lớn là số lượng lệnh ghép ngắn có sẵn cho quản trị viên, ít có khả năng truy cập. Microsoft khẳng định chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các lệnh ghép ngắn được chuyển sang PowerShell Core. May mắn thay cho người dùng Windows, PowerShell và PowerShell Core kế thừa có thể được cài đặt song song để giúp chuyển đổi. </p>
<p> Microsoft đã chuyển sang phát triển sang tài khoản được lưu trữ trên GitHub với sự hỗ trợ đầy đủ từ Microsoft và cộng đồng nguồn mở để hỗ trợ tiếp tục phát triển, thử nghiệm và phát hành các phiên bản PowerShell trong tương lai. Vì lợi ích phụ, nhiều người dùng đăng các mô-đun và tập lệnh mà họ tạo cho mọi người sử dụng trong môi trường được quản lý của họ. </p>
<p> <strong> XEM: Kịch bản PowerShell: Bảy mẹo để giảm lỗi (PDF miễn phí) (TechRepublic) </strong> </p>
<p> Trước khi cài đặt PowerShell Core, bạn sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể, phụ thuộc chủ yếu vào phiên bản của hệ điều hành cơ sở được cài đặt. Các yêu cầu được bao gồm trong các phần tương ứng. </p>
<h2> Cách cài đặt PowerShell Core trên Windows </h2>
<p> <strong> Yêu cầu: </strong> Universal C Runtime cho các phiên bản Windows trước Windows 10; Windows Management Framework 4.0 trở lên trên Windows 7 và Server 2008 R2. </p>
<ol>
<li> Tải xuống MSI cho kiến ​​trúc HĐH của bạn từ trang phát hành GitHub. </li>
<li> Thực hiện MSI để cài đặt thủ công hoặc sử dụng lệnh sau để cài đặt nó một cách im lặng. </li>
<p> ] </p>
<p> msiexec.exe / gói /path/to/powershell.msi / quiet </p>
<h2> Cách cài đặt PowerShell Core trên macOS </h2>
<p> <strong> Yêu cầu: </strong> macOS </p>
<ol>
<li> Tải xuống PKG cho macOS từ trang phát hành GitHub. </li>
<li> Thực thi PKG để cài đặt thủ công hoặc sử dụng lệnh sau để cài đặt nó một cách im lặng nếu máy Mac của bạn được cấu hình để sử dụng Trình quản lý gói Homebrew. </li>
</ol>
<p> brew cask install powershell </p>
<h2> Cách cài đặt PowerShell Core trên Linux </h2>
<p> <strong> Yêu cầu: </strong> Ubuntu 16.04 / 18.10 /19.04, Debian 8/9, CentOS 7, RHEL 7, openSUSE, Fedora, Arch Linux, Gói Snap, Kali, Raspian </p>
<ol>
<li> Khởi chạy Terminal và nhập lệnh sau cho (các) bản phân phối của bạn: </li>
</ol>
<p> <strong> Ubuntu / Debian: </strong> sudo apt-get install -y powershell </p>
<p> <strong> CentOS / RHEL: </strong> sudo yum install -y powershell </p>
<p> <strong> Fedora: </strong> sudo dnf install -y powershell </p>
<p> PowerShell Core trên ARM (Linux) </h2>
<p> <strong> Yêu cầu: </strong> (Raspian) Chỉ các bảng Pi 2/3; Raspian Stretch được cài đặt. </p>
<ol>
<li> Khởi chạy Terminal và nhập các lệnh sau (hoặc thực thi tập lệnh). </li>
</ol>
<p> # Điều kiện tiên quyết </p>
<p> # Cập nhật danh sách gói </p>
<p> sudo apt-get update </p>
<p> # Cài đặt libunwind8 và libssl1.0 </p>
<p> # Regex được sử dụng để đảm bảo rằng chúng tôi không cài đặt libssl1.0-dev, vì đây là một biến thể. không bắt buộc </p>
<p> sudo apt-get install '^ libssl1.0. [0-9] $' libunwind8 -y </p>
<p> ################## ################## </p>
<p> # Tải xuống và giải nén PowerShell </p>
<p> # Lấy tar.gz mới nhất </p>
<p> wget https : //github.com/PowerShell/PowerShell/release/doad/v6.2.0/powershell-6.2.0-linux-arm32.tar.gz </p>
<p> # Tạo thư mục để đặt powershell </p>
<p> mkdir ~ / powershell </p>
<p> # Giải nén tệp tar.gz </p>
<p> tar -xvf ./powershell-6.2.0-linux-arm32.tar.gz -C ~ / powershell </p>
<p> # Bắt đầu PowerShell </p>
<p> ~ / powershell / pwsh </p>
<h2> Cách cài đặt PowerShell Core trên ARM (Windows IoT) </h2>
<p> [19454598] </h2>
<p></strong> Windows PowerShell </p>
<p> 1. Khởi chạy PowerShell trên máy trạm và nhập lệnh ghép ngắn sau để tạo PSSession cho thiết bị đích: </p>
<p> $ s = New-PSSession -ComputerName Target_Device_IP -Credential Administrator_account </p>
<p> 2. Tải xuống gói ZIP và sao chép nó vào mục tiêu bằng lệnh ghép ngắn sau: </p>
<p> Sao chép-Item. Path to powershell.zip -Destination U: users Administrator_account Tải xuống -ToSession $ s </p>
<p> 3. Kết nối từ xa với phiên thiết bị và cài đặt tập lệnh PowerShell với các lệnh ghép ngắn sau: </p>
<p> Enter-PSSession $ s </p>
<p> Đặt vị trí U: users Administrator_account Tải xuống </p>
<p> -Archive. Powershell.zip </p>
<p> 4. Nhập lệnh ghép ngắn sau để thiết lập Từ xa thông qua PowerShell: </p>
<p> Set-Location. Powershell.zip </p>
<p>. Install-PowerShellRemote.ps1 -PowerShellHome </p>
</p>
<p> Lệnh ghép ngắn cuối cùng này sẽ định cấu hình PowerShell Core trên thiết bị đích: </p>
<p> Enter-PSSession -ComputerName Target_Device_IP -Credential Administrator_account -Configuration powershell. </p>
<div data-component=                                                                                 

                                                

Cũng xem