10 câu hỏi nhân viên hỏi CNTT và nhân sự nhiều nhất

0
25

        Theo một báo cáo của Spoke, các câu hỏi bao gồm từ những người về mật khẩu và bảo mật cho đến ngày lễ và hậu cần.
    

        
                                                                                    
                        

                 ] ]
    

     10 câu hỏi phỏng vấn bất hợp pháp có thể khiến bạn bị kiện
     Người quản lý tuyển dụng cần cảnh giác với những câu hỏi họ có thể và không thể hỏi ứng viên.
    

    

    
        

Ai làm nhân viên chuyển sang cho tất cả các tỷ lệ cược đó và kết thúc các câu hỏi và yêu cầu? Thường thì câu trả lời rơi vào hai bộ phận: Nhân sự và CNTT. Mặc dù các đồng nghiệp này thường sẵn lòng giúp đỡ, nhưng việc xác định những câu hỏi phổ biến nhất mà họ được hỏi có thể giúp các tổ chức tìm cách trả lời họ cho nhân viên mà không làm gián đoạn tiến trình công việc của bất kỳ ai.

XEM: để giảm khóa tài khoản người dùng và đặt lại mật khẩu (PDF miễn phí) (TechRepublic)

Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, công ty SaaS đã xác định nhân viên được hỏi nhiều nhất các câu hỏi của năm 2019 cho đến nay, trên Slack, email, SMS và trình duyệt.

Dưới đây là 10 câu hỏi hàng đầu mà nhân viên đã hỏi các phòng nhân sự và CNTT nhiều nhất trong năm nay:

  1. Mật khẩu wifi là gì?
  2. Giúp tôi với máy in ?
  3. Địa chỉ văn phòng của chúng tôi là gì?
  4. Ngày lễ văn phòng năm 2019 là gì?
  5. Bạn có thể giúp gì cho tôi?
  6. Làm cách nào để đặt lại mật khẩu?
  7. Khi nào tôi sẽ được trả tiền?
  8. Làm cách nào để tôi VPN?
  9. Tôi có thể lấy logo của công ty không?
  10. Giúp tôi thu phóng?

Hầu hết các câu hỏi này khá đơn giản, báo cáo lưu ý, thay vì các vấn đề sắc thái hơn như bảo hiểm nhân thọ, nghỉ thai sản, hoặc đối phó với một vấn đề xấu giám đốc. Một lần nữa, điều này cho thấy các công ty có thể tìm ra cách tốt hơn để có câu trả lời trong tay để giúp nhân viên và giải phóng thời gian cho Nhân sự và CNTT.

Để biết thêm, hãy xem 10 câu hỏi để hỏi khi phỏng vấn ứng viên cho các vị trí CNTT trên TechRepublic.

                                                                                

                                                

Cũng xem

 Nhân viên văn phòng mỉm cười đẹp trai nói chuyện với đồng nghiệp nữ "width =" 770 "/> </span><figcaption>
<p>
                                            Hình ảnh: iStockphoto / fizkes<br />
                                        </p>
</figcaption></figure>
</p></div>
</pre>
<div class=